Verkoop / Verkoopvoorbereiding
Wie een onroerende zaak verkoopt moet eerst weten wt er precies te verkopen valt. Soms betekent een splitsing in casu - een kadastrale wijziging met de daarbij behorende bouwkundige consequenties - al een aanzienlijke waardevermeerdering van uw registergoederen. Maar ook informatie met betrekking tot het gebied waarin uw eigendom zich bevindt kan essentieel zijn voor de waarde of verkoopsnelheid.

Daarnaast zijn er natuurlijk de 'gewone werkzaamheden' die een verkopende partij moet verrichten voordat het eigendom kan worden overgedragen.

Verkoopklaar vr de makelaar
WMP maakt uw registergoederen verkoopklaar. Desgewenst kunnen wij u helpen met een gedegen, transparant en eerlijk offertetraject om tot een evenwichtige keuze te komen voor makelaar en notaris. Wat zijn de kosten, wat wordt ervoor gedaan en. hoe snel zal een en ander verlopen?

Om een grote verkoop te starten is een integrale aanpak vereist. Een woningencomplex is bijvoorbeeld pas verkoopklaar als alle gegevens (o.a. kadastrale, juridische en bouwkundige aspecten en eventuele publiekrechtelijke toestemming) beschikbaar zijn. Na onze tussenkomst zijn de te verkopen registergoederen "hapklaar" voor verkoop en overdacht - en u vindt uw belangen er volledig in terug. Dt is onze rol binnen dit dynamische onderdeel van de vastgoedmarkt.

WMP heeft de expertise en ervaring in het omvormen van beheer- en verhuurprojecten tot heldere en overzichtelijke verkoopdossiers.