Projectbegeleiding
Geen onderdeel van de vastgoedmarkt is zo dynamisch als projectontwikkeling. Vanaf het eerste begin, het definiëren van het Programma van Eisen, tot aan de oplevering (tevens start van de exploitatiefase) is projectontwikkeling in beweging en aan verandering onderhevig. De wijze waarop WMP projectinformatie verzamelt en verwerkt, maakt ons tot een gewilde bemiddelaar voor alle partijen. Gedurende dit gehele proces houdt WMP namelijk oog voor de fase waar het uiteindelijk om te doen is: de exploitatie van het te ontwikkelen project.

Als uw projectbegeleider bekijken wij het project vanuit uw positie, maar ook vanuit het standpunt van uw tegenpartij of de uiteindelijke verkrijger/beheerder. WMP let op zowel de bouwkundige aspecten tijdens de realisatiefase, als de beheermatige en praktische zaken van de exploitatiefase.

Het realiseren van een bouwproject is een kortlopende cyclus, dit in tegenstelling tot de langlopende cyclus van exploitatie en/of beheer. Het is juist dáár waar WMP de accenten in het werk legt. De nieuwe eigenaar wil immers vele jaren “plezier” van het project hebben zonder al te veel beheerproblemen.


De aanpak van WMP is eenvoudig. De kadastrale, beheermatige, commerciële en fiscale (on)mogelijkheden van uw project worden geïnventariseerd en belicht. Zo kunnen wij - samen met harde gegevens zoals: marktontwikkeling, ruimtelijke ordening, bouwkosten et cetera - tot een goede analyse komen van het belangenveld waarin u beslissingen moet nemen.

Projectbegeleiding samen met WMP is op vele wijzen in te passen. Een projectmedewerker op de eerste lijn? Of liever een monitorend medewerker op de achtergrond? U kunt natuurlijk ook kiezen voor een totaaloplossing met WMP als stuwende kracht achter het project. Uiteraard waken wij ervoor om opdrachten aan te nemen die mogelijk conflicterend met ons bestaand portfolio zouden kunnen zijn.