bedrijfsonroerend goed
Een groot deel van ons klantenbestand is afkomstig uit de zakelijke vastgoedmarkt. De verhuur van bedrijfsonroerend goed kent wezenlijk andere aspecten dan de verhuur van woningen op de particuliere markt. Neem de wetgeving op de Middenstandsruimte (Burgerlijk Wetboek 7A, artikel 290 en verder) en op de Overige Bedrijfsruimten (BW 7A, 230a e.v.). Materie die onze klanten graag aan ons overlaten.

Dag in, dag uit
Ook het uitwerken van de te maken afspraken en het implementeren van huurovereenkomsten in uw beheerorganisatie is voor WMP dagelijkse praktijk. Wij ontwikkelen uw administratieve beheerstructuren - of adviseren daarover - en wij begeleiden uw medewerkers die dagelijks met uw eigendom werken.

De meerwaarde van WMP is dat wij zicht krijgen op de (ver)huur- en beheerplannen van onze opdrachtgevers. Vervolgens toetsen wij deze aan de mogelijkheden en kansen die markt en wetgever bieden.


Maatwerk - een voorbeeld
Maatgevend in de juridische modellen voor verhuur van onroerende zaken is de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Bij huur en verhuur van bedrijfsonroerende goederen is het gebruikelijk om contractmodellen van de ROZ toe te passen. Deze standaardcontracten zijn van rechtswege goed onderbouwd, maar uiteraard nog niet specifiek voor uw situatie. Wij vertalen de modellen van de ROZ voor u. Maatwerk van WMP: simpel, efficiŽnt & effectief.