Diversen


Onderzoek
WMP kent het (gewenste) eigendom van haar opdrachtgevers. Het is ons vak om alles over betreffend registergoed te weten te komen. Dat wil zeggen alle gegevens met betrekking tot de vastgoedmarkt zelf. Maar ook weten wij de weg naar informatie over de bouwkundige aspecten, het gebied waarin het zich bevindt en de geldende publiek- en privaatrechtelijke bepalingen.

Vervolgens maken wij een projectdossier dat duidelijke taal spreekt: voor u Ún voor de partijen waar u mee te maken krijgt.

Actueel - de wet WOZ
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bestaat sinds 1995. Ze regelt de wijze waarop gemeenten de waarde van onroerende goederen bepalen voor onder andere de heffing onroerende zaakbelasting (OZB) en waterschapsheffingen. Per 1 januari 2005 zijn de nieuwe WOZ-waarden vastgesteld en groot is de onrust omdat niet alleen deze waarde in vrijwel alle gevallen (veel) hoger uitvalt; ook andere publiekrechtelijke heffingen en aanslagen van de Belastingdienst zijn op de nieuwe WOZ-getallen gebaseerd.

WMP is bekend met de wijze waarop de wet-WOZ wordt uitgevoerd. Projectontwikkelaars, institutionele beleggers en overige rechthebbenden op grootzakelijke onroerende goederen worden uitgenodigd vrijblijvend contact op te nemen als zij van mening zijn dat hun WOZ-waarde te hoog is vastgesteld.

Externe deskundigheid
Als het voorkomt dat onderdelen van uw opdracht buiten onze competentie vallen, kunt u via ons rekenen op een gedegen en betrouwbaar netwerk aan complementaire deskundigen. Uiteraard gebeurt dat in nauw overleg - eerst met u en vervolgens met u en de betreffende specialist. Wel zo duidelijk.