WMP adviseurs in de media

In juli 2010 kwam WMP adviseurs negatief in het nieuws inzake werkzaamheden in de Dapperbuurt te Amsterdam.

WMP adviseurs overlegt in opdracht van De Key met de ondernemers in de Dapperbuurt over de zakelijke aspecten van het renovatieproces van de door hun gehuurde bedrijfsruimte, i.e. over de vergoedingen voor herinrichting, verhuizing, inkomensderving, moment van oplevering, en dergelijke; en maakt hierover afspraken met de ondernemers.

Helaas is een klein aantal ondernemers niet tevreden over de uitkomsten van het overleg. Dit leidde tot negatieve berichten in de media.

WMP adviseurs is ervan overtuigd integer gehandeld te hebben, binnen de kaders van de wet- en regelgeving en conform de opdracht van De Key. De negatieve media-uitingen geven helaas een vertekend en incompleet beeld van de gang van zaken.

Omdat WMP adviseurs en De Key van mening zijn dat het niet constructief en niet passend is om de discussie via de media te voeren, doet WMP adviseurs geen verdere mededelingen over het conflict.

Voor de referentie van De Key over WMP adviseurs klik hier of download de pdf-versie.