kadastraal
Het is van groot belang dat de vastgoedeigenaar zijn/haar (toekomstig) eigendom kent. Zo is menig registergoed bezwaard met rechten en plichten ten aanzien van derden. De ervaring leert dat vastgoedeigenaren belangrijke details uit het oog verliezen naarmate hun bezit groeit. Ook als u niet koopt of verkoopt kan onze update- en bezitsanalyse verborgen beheersmatige kosten duidelijk maken. Het is ons vak dit te constateren, maar uiteraard ook om vervolgens te handelen. U krijgt volledige kennis van wat u hebt of krijgt. Is er sprake van een of meerdere 'rotte plekken' in uw bezit, dan zoeken we in overleg met u de meest passende oplossing.

Is de kadastrale situatie van het registergoed zelf al complex genoeg, wijzigingen in het geldende bestemmingsplan bijvoorbeeld - hetzij door u gewenst, hetzij door de overheid - hebben menigeen al kostbare tijd en energie gevergd.

WMP begeleidt u in het leren kennen van uw (toekomstig) eigendom in samenhang tot: uw optiek, uw wensen, ontwikkelingen uit de markt en plannen van de overheid.

Erfdienstbaarheden zoals rechten van: opstal, overpad, overbouw en inpaling, kadastrale splitsing zowel horizontaal (appartementsrechten) en verticaal (nieuwe kadastrale percelen), kwalitatieve verplichtingen en gaat u zo maar door. Voor ons zeggen deze woorden meer dan hun feitelijke betekenis. Wij bekijken ze in samenhang tot elkaar voor uw specifieke situatie.