Aankoop
WMP heeft ruime ervaring in bemiddeling bij aankoop van bebouwde en onbebouwde registergoederen. Dit zijn zowel bedrijfsobjecten als woonpercelen.

De aankoop van een onroerende zaak is niet iets wat u dagelijks doet. Iedere kandidaat-koper staat voor de vraag of hij/zij wel onder de juiste voorwaarden tekent. Bovendien: wat zijn 'de juiste voorwaarden' nu precies? Uiteraard is de prijs van belang; zowel het absolute bedrag als het gevraagde in relatie tot de markt en marktontwikkeling. Maar ook de bouwkundige aspecten, de te maken financiŽle afspraken en de bijkomende rechten en plichten dienen mee te wegen in uw beslissing.

Het is ons vak - en wij zien het als onze taak - om ervoor te zorgen dat u over alle informatie beschikt voordat u gaat kopen. Als uw intern deskundige kloppen wij daarvoor bij de huidige eigenaar aan, maar ook kennen wij de weg binnen de privaat- en publiekrechtelijke instanties.

Wij rekenen hierbij niet alleen commerciŽle bedrijven en particulieren tot onze klanten, ook woningcorporaties en institutionele beleggers maken gebruik van onze bemiddelende rol.