algemeen
 
WMP adviseurs is een gespecialiseerd adviesbureau voor vastgoed- en facilitair management. Met haar kerntaken biedt WMP adviseurs een totaalpakket van begeleiding, onderzoek & analyse, advies en interim management aan.

Gaat het om aankoop, verkoop of verhuur van een registergoed? Of betreft het administratieve mutaties zoals: kadastrale splitsingen en verdere voorbereidingen voor uitpondscenario’s * - ten behoeve van de huurders zelf of zakelijke beleggers? Het is onze taak uw belangen zo voordelig en (tijd)efficiënt mogelijk te behartigen.

Wij verdienen onszelf terug en meer
Deze website laat u nader kennismaken met onze werk- en zienswijze ten aanzien van de vastgoedmarkt. Maar… geen project is gelijk. Valt wat wij hier presenteren bij u in goede aarde? Neemt u dan contact op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek om onze meerwaarde in uw situatie concreet, helder en duidelijk boven water te krijgen.

Voor wie werken wij?
Zowel in aankoop geïnteresseerde als aanbiedende partijen schakelen ons in; vanaf de eerste berichtgeving tot en met het notariële transport. WMP werkt voor gemeentelijke instellingen, woningcorporaties, makelaars, projectontwikkelaars, institutionele en particuliere beleggers en andersoortige grooteigenaren.

Waar een makelaar zich voornamelijk richt op het tot stand te brengen van een individuele transactie, zijn wij er voor het gehele traject. Vanaf de besluitvorming, via eigendomsinventarisatie en –analyse tot en met het voorbereiden van de verkoop; wij creëren voor u een product waarmee u een tool in handen heeft om uw makelaar een gerichte totaalopdracht te geven. Een opdracht die uiteraard over het registergoed gaat, maar die tevens in overeenstemming is met uw specifieke wensen en wettelijke (on)mogelijkheden.

Voor u
Wij profileren ons als intern deskundige. Wij stellen ons op als intermediair tussen onze opdrachtgever en overige partijen zoals makelaars, notarissen en projectontwikkelaars. Het opzetten van een beheersportefeuille waarbij de eigendomsituatie centraal staat, of het omzetten van een beheer- naar een verkoopportefeuille – het is deze dynamische vastgoedmarkt waarin WMP actief en met succes opereert.

* Uitponden - als grooteigenaren delen van hun woningvoorraad verkopen.